Fundusz Eksportowy – spotkanie dla Wnioskodawców! – Toruń, 6 września 2019 r. 🗓

ical Google outlook Aktualności Wydarzenia

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad naboru wniosków w konkursie 2/UD/2019  na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Spotkanie odbędzie się 6 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się przez stronę events.technopark.org.pl.

Program do pobrania

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.