Giełda kooperacyjna MEDICA – do 29 marca 2021 r.

Giełda kooperacyjna MEDICA to wydarzenie, które odbędzie się już po raz dwudziesty. Ze względu na pandemiczną sytuację  ta edycja będzie miała nieco inną odsłonę niż do tej pory tj. formułę ONLINE oraz DŁOGOTERMINOWY OKRES TRWANIA aż do 29 marca 2021 roku.

Już teraz liczba zarejestrowanych przekroczyła łączną liczbę uczestników z zeszłego roku, tym samym będąc obszernym polem komunikacji na drodze współpracy naukowej, technologicznej i biznesowej sektora medycznego, biotechnologicznego i farmaceutycznego.

Jak można wziąć udział?

  • REJESTRACJA – na dedykowanej wydarzeniu platformie b2match do 28 lutego 2021 r.  
  • KREACJA PROFILU – należyprzedstawić profil swojej działalności oraz w zakładce Marketplace stworzyć ofertę i/lub zapotrzebowanie.
  • WYBÓR PARTNERÓW – poprzez wysyłkę zaproszeń do współuczestników wydarzenia, którzy widoczni są w katalogu uczestników i w sekcji Marketplace – tu z opcją selekcji według zmiennychtakich jak np. oferta, a także udzielanie odpowiedzi twierdzącej bądź przeczącej na otrzymane zaproszenia. Czas spotkania uczestnicy dobierają dogodnie dla siebie w ramach dostępnych sesji z uwzględnieniem strefy czasowej. 
  • SPOTKANIA – w formie wideokonferencji na platformie b2match. Nie jest konieczne żadne dodatkowe oprogramowanie, lecz sprawnie działające łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera.

Sesje spotkań:

  • Dostępne jeszcze w 2020 roku 16- 19.11.2020 r.
  • Dostępne w 2021 roku: 14.01.2021, 27.01.2021, 16.02.2021, 11.03.2021 oraz 29.03.2021

Koszty:

  • 200 Euro – firmy, stowarzyszenia, instytuty badawcze itp. spoza terytorium działalności sieci Enterprise Europe Network
  • 100 Euro – firmy, stowarzyszenia, instytuty badawcze itp. z terytorium działalności sieci Enterprise Europe Network
  • 50 Euro – Start-Up’y (w ramach sieci EEN, założone od 1.01.2017 włącznie)
  • 0 Euro – inwestorzy, anioły biznesu, importerzy, dystrybutorzy, nabywcy publiczni itp.

Więcej informacji na stronie wydarzenia oraz kontaktując się z naszym biurem.

Enterprise Europe Network

Urszula Kubat
Specjalista ośrodka sieci Enterprise Europe Network

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel.: (56) 699 54 80

kom.: 693 930 621