Giełda kooperacyjna dla branży medycznej, technologii medycznej i biotechnologicznej Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021- 28 stycznia 2021 r.

Giełda kooperacyjna to przearanżowane spotkania dwustronne, których celem jest nawiązanie współpracy biznesowej czy technologicznej, ze względów bezpieczeństwa odbywająca się w formule online. Inwestycja w sektor medyczny, med.-tech i bio-tech to trafiona inwestycja szczególnie w czasach pandemii. Udział w dialogu w ramach tego obszaru tematycznego jest więc niezwykle cenny i warto wziąć w nim udział – zapraszamy.

Jak wziąć udział w giełdzie kooperacyjnej?

REJESTRACJA:na platformie b2match, w języku angielskim, do 28.01.2021 r. Przy rejestracji należy zaznaczyć sesje w których, chce się uczestniczyć (wyszczególnienie w dalszym opisie wydarzenia);  
KREACJA PROFILU:należy stworzyć profil swojej działalności, krótki lecz klarowny opis wraz z określeniem obszarów funkcjonowania i zainteresowania. Dodatkowo należy przedstawić ofertę i/lub przedłożyć zapytanie w zakładce Marketplace;
UMAWIANIE SPOTKAŃ:odbywa się poprzez wysyłkę zaproszeń i odpowiedź na otrzymane od innych zaproszenia, w ten sposób tworzony jest indywidualny harmonogram spotkań, dostępny na profilu uczestnictwa;
SPOTKANIA:strona b2match, na której odbędą się spotkania jest w pełni dostosowana to tego, aby rozmówcy mogli odbyć wideokonferencję bez użycia dodatkowych łączy. Ze strony uczestnika  wymagany jest dostęp do przeglądarki, mikrofon, opcjonalnie kamera. Pojedyncze spotkanie trwa 15 minut.

Koszty:

Obok giełdy kooperacyjnej:

SESJA DEDYKOWANA DLA START-UPÓW SZCZEGÓŁY  
Ważne terminy:
Rejestracja na sesje dla start-upów do 31.12.2020 r.
Prezentacja wybranych projektów – 21.01.2021 r.
SESJA DEDYKOWANA INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM, BADANIOM NAUKOWYM – SZCZEGÓŁY
Ważne terminy:
Rejestracja na sesje dla start-upów do 15.01.2021 r. 
Prezentacja wybranych projektów – od 21.01.2021 r. Wybór najlepszych rozwiązań – 28.01.2021 r.
PANEL EKSPERCKI – WYSTAPIENIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM
PARTNERSTWO W HorizonEU Cluster “Health” project SZCZEGÓŁY

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji oraz jako regionalne biuro wsparcia z ramienia sieci Enterprise Europe Network służymy asystą.

Enterprise Europe Network

Urszula Kubat
Specjalista ośrodka sieci Enterprise Europe Network

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel.: (56) 699 54 80

kom.: 693 930 621