Śniadania Biznesowe z EEN: „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legislacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku” – webinar, 28 stycznia 2021 r.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju  zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w pierwszym tegorocznym szkoleniu online pn.: „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legislacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku”. Spotkanie to wznawia cykl spotkań Śniadania Biznesowe z EEN. Pierwsze spotkanie będzie przebiegało online. Jak tylko sytuacja pandemiczna pozwoli na wydarzenia stacjonarne, format szkoleń ulegnie zmianie. Ramowy plan wydarzeń na rok 2021 jest już dostępny.

Termin szkolenia: 28 stycznia 2021 r.

Miejsce i czas szkolenia: Online, godz. 9.00-14.00

Cel szkolenia:

  • Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do obecnego stanu prawnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa UE)
  • Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie będą one miały w praktyce.

Tematyka spotkania:

  • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych;  cel wprowadzenia nowej ustawy PZP
  • Podejmowanie decyzji o udziale w postępowaniu i przygotowanie oferty
  • Etap oceny i wyboru oferty
  • Nowe regulacje dotyczące umów w zamówieniach publicznych,
  • Nowe zasady prowadzenia postępowań odwoławczych

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP, z wyłączeniem firm doradczych z zakresu prawa, kancelarii prawnych, notarialnych, radcowskich i innych firm o charakterze prawniczym.

Prelegent:

Katarzyna Dziąćko

Prawnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., ekspert do spraw zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwie dla wszystkich stron postępowania o udzielenie zamówienia oraz  w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak  i wykonawców. 

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 82; e-mail: anna.wicinska@tarr.org.pl

PROGRAM!

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.