Giełda kooperacyjna KLIMAHOUSE BUSINESS MATCH 2021 – 28-29 stycznia 2021 r. 🗓

ical Google outlook Aktualności

Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza na wirtualną giełdę kooperacyjną Klimahouse Business Match 2021, która odbędzie się 28-29 stycznia 2021 r. na platformie internetowej umożliwiającej znalezienie partnera biznesowego i odbycie rozmów w formie wideokonferencji. Tematyka giełdy to zrównoważona energia w przemyśle konstrukcyjnym. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona: dostawców, odbiorców i specjalistów w zakresie sektora konstrukcyjnego, w tym w obszarze planowania konstrukcyjnego, digitalizacji w planowaniu konstrukcyjnym, wydajności energetycznej budynków, materiałów i komponentów dla sektora konstrukcyjnego, systemów ogrzewania, ocieplenia i wentylacji, oświetlenia, inteligentnych rozwiązań dla budynków i innych powiązanych.

Jak można wziąć udział ?

REJESTRACJA
I KREACJA PROFILU:
do  27.01.2021 r. na platformie b2match, na której odbywa się wydarzenie, poprzez stworzenie angielskojęzycznego opisu działalności wraz z określeniem zapotrzebowania czy też przedłożeniem oferty, co ujmuje się w zakładce profilu o nazwie Marketplace;
UMAWIANIE SPOTKAŃ:każdy aktywowany uczestnik ma możliwość wyboru partnerów do spotkań z grona współuczestników widocznych w katalogu i sekcji Marketplace – obustronnie potwierdzone spotkania zostają umieszczone w osobistym harmonogramie. 
SPOTKANIA:na platformie b2match w formie wideokonferencji według ustalonej agendy spotkań. Od strony uczestnika wymagany jest dostęp do Internetu, mikrofonu, opcjonalnie kamery. Spotkanie trwa 20 minut, tyle czasu potrzeba na dokonanie rozeznania biznesowego.  

Koszty – bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie wydarzenia i kontaktując się z naszym biurem.

Enterprise Europe Network

Urszula Kubat
Specjalista ośrodka sieci Enterprise Europe Network

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel.: (56) 699 54 80

kom.: 693 930 621