SME PANEL: Wdrożenie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) przez przedsiębiorców z sektora MŚP

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat wdrożenia CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) przez przedsiębiorców sektora MŚP.

CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Obejmuje to praktyki zrównoważonego rozwoju oraz włączenie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumentów do działalności gospodarczej.

Wyniki badania zostaną wykorzystane do wsparcia Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Badanie końcowe zostanie uzupełnione narzędziami ułatwiającymi działania w zakresie CSR dla MŚP. Udane wdrożenie CSR przez Państwa przedsiębiorstwo lub działania na rzecz zrównoważonego rozwoju może zostać wybrane jako przykład dobrych praktyk promowanych przez Komisję Europejską.

Badanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP działających w następujących branżach:

  • Przemysł rolno-spożywczy
  • Przemysł włókienniczy i odzieżowy
  • Transport
  • Handel detaliczny
  • Środki farmaceutyczne
  • Górnictwo i wydobycie
  • Turystyka i gościnność
  • Bankowość, finanse i ubezpieczenia

Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 20 minut.

Ankieta (w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim) jest aktywna pod linkiem do 15 kwietnia 2021 r.

Ankietę w polskiej wersji językowej można pobrać w formie PDF i wypełnioną wysłać na adres: een@tarr.org.pl

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!