Warsztaty dotyczące V naboru projektów współpracy między Polską, a Berlinem / Brandenburgią – online, 13 kwietnia 2021 r. 🗓

ical Google outlook Aktualności Wydarzenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce (NCBR), Departament Ekonomii, Energii i Przedsiębiorstw Publicznych Senatu w Berlinie (SenWiEnBe) oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Energii Brandenburgii (MWAE) dążą wspólnie do dalszego wspierania trójstronnych projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B + R + I) w dziedzinie optyki i fotoniki.

Dlatego właśnie został ogłoszony V nabór projektów współpracy między Polską, a Berlinem / Brandenburgią o nazwie „Fotonika, mikroelektronika i technologie kwantowe jako kluczowe technologie wspomagające transformację cyfrową, transformację energetyczną, inteligentną mobilność i nauki przyrodnicze”.

Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których zostanie przedstawiony program finansowania, a zainteresowane strony zostaną zaproszone do przedstawienia swojej oferty, potrzeb i potencjalnych pomysłów na projekty w formie krótkiej prezentacji (5 minut, 3 slajdy, 1 wiadomość).

Rejestracja

Ulotka informacyjna