Możliwości współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) – webinarium, 6 października 2021 r. 🗓

ical Google outlook Slider Wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w wydarzeniu pn. „Możliwości współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)”, które zostanie zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Agencją Unii Europejskiej ds.  Programu Kosmicznego (EUSPA) w formule on-line, 6 października 2021 r.

Nowo utworzona Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) z siedzibą w Pradze powstała z przekształcenia Agencji Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (European Global Navigation Satellite Systems Agency — GSA). EUSPA zajmuje się realizacją i  wdrażaniem flagowych europejskich programów kosmicznych, takich jak: Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatCom, SST.

Podczas wydarzenia eksperci EUSPA omówią zakres działalności Agencji i opowiedzą o funduszach i  programach, którymi Agencja zarządza. W szczególności przedstawią te inicjatywy i  projekty EUSPA, które mogą być interesujące dla przedsiębiorstw, w tym startupów, spoza sektora kosmicznego, np.  związane z  rozwojem technologii wykorzystujących dane satelitarne i opracowywaniem na ich podstawie nowych rozwiązań i aplikacji. W programie wydarzenia przewidziano ponadto prezentację Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) w celu przybliżenia tej branży i zachęcenia do kontaktów, podejmowania współpracy oraz budowania konsorcjów z firmami sektora kosmicznego np. pod kątem wspólnego udziału w projektach EUSPA.

Jeśli chcą Państwo poznać możliwości współpracy, które EUSPA oferuje także firmom niezwiązanym bezpośrednio z branżą kosmiczną, zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu. Link do webinarium otrzymają wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.

Webinarium w przeważającej części odbędzie się w języku angielskim, z  wyjątkiem sesji ogólnej, która będzie prowadzona po polsku.

Więcej informacji o:

EUSPA

EU Space Programme

EUSPA entrepreneurship activities

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w jęz. angielskim) i  udzielenie odpowiedzi na zadane w nim pytania. Ułatwią nam one dostosowanie wystąpień do Państwa oczekiwań.

W razie zainteresowania uczestników wydarzenia indywidualnymi rozmowami z  pracownikami EUSPA i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego istnieje możliwość zorganizowania wirtualnych spotkań B2B po zakończeniu części informacyjnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września. Firmy zainteresowane wirtualnymi spotkaniami z przedstawicielami EUSPA i ZPSK proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego do 6 września.

Rejestracja