SME panel: Konsultacje w sprawie badania na temat portali UE dostarczających przedsiębiorstwom informacji na temat przepisów dotyczących poszczególnych produktów i na temat podatków

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat Konsultacje w sprawie badania na temat portali UE.

Poniższa ankieta jest częścią badania zainicjowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (DG GROW) dotyczącego informowania przedsiębiorstw na temat przepisów dotyczących poszczególnych produktów i na temat podatków. Badanie koncentruje się na portalach Twoja Europa i Access2Markets.


Celem ankiety jest określenie potrzeb stowarzyszeń przedsiębiorców i poszczególnych przedsiębiorstw w zakresie informacji na temat unijnych przepisów i wymogów dotyczących produktów, które mają zastosowanie w przypadku prowadzenia wymiany handlowej na jednolitym rynku.


Państwa wkład jest bardzo cenny i przyczyni się do rozwoju portali Twoja Europa i Access2Markets. Przyczyni się to do poprawy wsparcia oferowanego Państwu i innym przedsiębiorstwom prowadzącym wymianę handlową na jednolitym rynku UE.

Dane z ankiety będą udostępniane wyłącznie Komisji Europejskiej na podstawie szczegółowej umowy lub w formie zagregowanej, anonimowej i będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Termin Konsultacji został przedłużony do 31 października 2021 r.

Ankietę w polskiej wersji językowej można wypełnić na stronie: EUSurvey

(możliwość zmiany języka w górnym prawym rogu)

Uwaga: Wypełniając ankietę należy wpisać kod naszego ośrodka EEN: PL00545

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!