baner - Forum

O 7PR

Wiedza to kluczowy element strategii lizbońskiej, której celem jest uczynienie z Unii Europejskiej „najdynamiczniejszej na świecie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. „Trójkąt wiedzy” - badania, edukacja oraz innowacja - stanowi zasadniczy element dążeń Europy chcącej sprostać ambitnym celom lizbońskim. Na poziomie Unii Europejskiej realizowane są liczne programy, podejmowane inicjatywy oraz przedsiębrane środki wspierające wiedzę.

Siódmy program ramowy (7PR) skupia wszelkie inicjatywy UE związane z badaniami, odgrywając kluczową rolę w realizacji celów wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, wraz z nowym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), programami edukacyjnymi i szkoleniowymi, oraz funduszami strukturalnymi i spójności na rzecz konwergencji i konkurencyjności regionalnej. Stanowi on również kluczowy filar europejskiej przestrzeni badawczej.

W obszernym zakresie celów 7PR wyodrębniono następujące cztery kategorie: Współpraca, Pomysły, Ludzie oraz Możliwości. Dla każdej z powyższych grupy celów opracowano program szczegółowy odpowiadający głównym obszarom polityki badawczej UE. Wszystkie programy szczegółowe współdziałają na rzecz promocji i wspierania tworzenia obszarów (naukowej) doskonałości.

Działania Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) nie należące do obszaru badań jądrowych zostały pogrupowane i przyporządkowane szczegółowym programom, przy indywidualnej alokacji budżetowej.

Więcej informacji:

  • witryna internetowa CORDIS poświęconą 7PR www.cordis.europa.eu/fp7. Witryna ta zawiera szczegółowe informacje o programie, łącznie z aktualizacjami, zaproszeniami do składania wniosków na propozycje projektów, częstymi pytaniami wraz z odpowiedziami na nie itp.,
  • Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Zadaniem punktu jest udzielanie porad potencjalnym wnioskodawcom. Adres internetowy KPK: www.kpk.gov.pl,
  • serwis Helpdesk, który wspomaga nowych uczestników w programie ramowym. www.ec.europea.eu/research/enquiries,
  • strony zawierające informacje o wspólnotowej działalności badawczej poświęcone 7PR www.ec.europa.eu/research/fp7.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz