baner - Innowacje

Badania jądrowe

Ten program składa się z dwóch części – pierwsza skupia się na badaniach nad syntezą jądrową i międzynarodowym ośrodkiem badań ITER, który zostanie zbudowany w Europie. Celem programu jest poszerzenie bazy wiedzy na temat syntezy jądrowej oraz budowa eksperymentalnego reaktora termojądrowego ITER. ITER jest największym przedsięwzięciem naukowym tego rodzaju na świecie. Druga część programu obejmuje bezpieczeństwo jądrowe, zarządzanie odpadami ośrodków specjalizujących się w badaniach nad rozszczepieniem jądrowym i ochronę przed promieniowaniem. Działania Wspólnego Centrum Badawczego w tej dziedzinie obejmują ukształtowanie się opinii na poziomie europejskim na temat zagadnień związanych z zarządzaniem i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, zapewnianiem bezpiecznie działającej instalacji jądrowej oraz wspieranie dalszych badań na rzecz energii jądrowej.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz