baner - Forum

Program „Ludzie” – stymulacja europejskich karier naukowych

Program „Ludzie” znacząco wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców w UE jak i poza nią. Program ten jest wdrażany poprzez spójne działania “Marie Curie”, które opracowano aby wspierać naukowców rozwijających swoje umiejętności i kompetencje przez cały czas trwania ich kariery. Program obejmuje działania takie jak: szkolenia początkujących naukowców, pomoc na rzecz ustawicznego kształcenia i rozwoju poprzez międzynarodowe stypendia europejskie i inne działania oraz partnerstwa między środowiskiem akademickim i przemysłem. Wymiar międzynarodowy z partnerami spoza UE dodatkowo wpłynie na rozwój karier europejskich naukowców poprzez przyznawanie międzynarodowych stypendiów wyjazdowych i wjazdowych sprzyjających współpracy z zespo- łami badawczymi spoza Europy.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz