baner - Innowacje

Program „Możliwości”– budowanie gospodarki opartej na wiedzy

Program „Możliwości” opracowano w taki sposób aby wzmocnić i  zoptymalizować zasoby wiedzy potrzebne Europie do osiągnięcia wysokiego stopnia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Rozwijając możliwości badawcze i innowacyjneoraz europejską konkurencyjność, program ten stymuluje europejski potencjał badawczy i zasoby wiedzy. Program „Możliwości” obejmuje sześć określonych obszarów wiedzy: infrastrukturę naukowo-badawczą, działalność badawczą na rzecz MŚP, regiony wiedzy, potencjał badawczy, naukę w społeczeństwie i działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz