baner - Innowacje

Nabór wniosków do konkursu 7 Programu Ramowego

Program szczegółowy Współpraca, obszar zadaniowy Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

Nabór wniosków do konkursu 7 Programu Ramowego ICT-2007-3 (program szczegółowy Współpraca, obszar zadaniowy Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) wciąż trwa – dokumenty można składać do 8 kwietnia bieżącego roku. Budżet konkursu to około 265 mln EUR. Nabór obejmuje następujące zadania i cele:

  • Challenge 2 – Cognitive systems, interaction, robotics: ICT-2007.2.2 Cognitive systems, interaction, robotics,
  • Challenge 4 – Digital libraries and content: ICT-2007.4.3 Digital libraries and technology-enhanced learning; ICT-2007.4.4 Intelligent content and semantics,
  • Future and emerging technologies: ICT-2007.8.4 Science of complex systems for socially intelligent ICT; ICT-2007.8.5 Embodied intelligence; ICT-2007.8.6 ICT forever yours,
  • Horizontal support actions: ICT-2007.9.2 International-cooperation; ICT-2007.9.3 Transnational co-operation among NCPs.

Dokumenty i dalsze informacje na temat konkursu dostępne są na stronie cordis.europa.eu.


Program szczegółowy Współpraca, obszar tematyczny Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

Ogłoszono nabór wniosków do Programu Ramowego w ramach programu szczegółowego Współpraca, w obszarze tematycznym Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, ICT-2007.8.0: FET-Open. Można je składać od dnia dzisiejszego (19 marca 2008), do 31 grudnia 2008. Budżet tegorocznego konkursu to 65 mln EUR. Zakłada się, że w jego ramach dofinansowane zostaną rodzące się pomysły i projekty badawcze, zbyt ryzykowne, by było uzasadnione inwestowanie większych środków. Powinny one jednak być elementem pewnej wyraźnie określonej, długoterminowej wizji rozwoju dziedziny. Z upływem czasu projekty mogą rosnąć do rozmiarów uzyskujących wsparcie w ramach poświęconej im inicjatywy badawczej lub zostać włączone do jednego z głównych działań obszaru tematycznego Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Dokumenty i informacje szczegółowe na temat przebiegu konkursu znajdą Państwo na stronie: cordis.europa.eu.


Program szczegółowy Współpraca, obszar tematyczny Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

Do 24 kwietnia bieżącego roku trwa nabór wniosków do konkursu w ramach 7 Programu Ramowego NMP-2008-CSA-2 (program szczegółowy Współpraca, obszar tematyczny Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne). W ramach budżetu w wysokości około 15 mln EUR sfinansowane zostaną następujące rodzaje badań:

  • obszar Nanosciences and converging sciences: NMP-2008-1.1-2 Support to outreach and communication in nanotechnology; NMP-2008-1.1-3 Examining capacity building in nanobiotechnology; NMP-2008-1.2-4 Study about best practices for IPR and license agreements for collaborative research and technological development projects in nano- and converging technologies;
  • obszar Coordinated activities and international cooperation: NMP-2008-2.6-3 Coordinated actions with Materials researchers in major world regions;
  • obszar Adaptive production systems: NMP-2008-3.2-3 Strategy for inter-regional manufacturing communities following IMS strategy update;
  • obszar Integration of technologies for industrial applications: NMP-2008-4.0-10 Organisation of events related to the Presidencies of the EU; NMP-2008-4.0-11 NCP transnational activities; NMP-2008-4.0-12 Horizontal activities responding to emerging and policy needs in the context of ERA.

Dokumenty do pobrania oraz bardziej szczegółowe wiadomości znaleźć można na stronie cordis.europa.eu.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz