baner - Forum

Nowy konkurs w Programie „Ludzie”

8 września 2009 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na Sieci Badawczo-Szkoleniowe „Marie Curie Initial Training Networks”. W ramach czteroletnich projektów konsorcja tworzone przez co najmniej 3 partnerów z trzech różnych krajów członkowskich i stowarzyszonych z 7PR mogą szkolić początkujących naukowców (w tym doktorantów), przyjmować naukowców z całego świata, wymieniać pracowników, organizować kursy, szkolenia i konferencje.

Budżet konkursu wynosi 243 mln EUR.

Termin zamknięcia konkursu upływa 22 grudnia 2009 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w serwisie CORDIS: cordis.europa.eu.

Nowe konkursy w „7 Programie Ramowym”

30 lipca 2009 r. Komisja Europejska ogłosiła konkursy w większości priorytetów tematycznych 7PR. Zostały otwarte konkursy we wszystkich priorytetach programu Cooperation (Współpraca), w programie Ideas (Pomysły) oraz w sześciu z siedmiu priorytetów programu Capacities (Możliwości) (- wyjątek stanowi temat: „Spójny rozwój polityk badawczych”).

Więcej informacji: cordis.europa.eu.

Informacja z dn. 10.09.2009 r.
opracowanie: Łukasz Ozimek