baner - Innowacje

Program „Pomysły” – i Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN)

Po raz pierwszy w programie „Pomysły” europejski program ramowy finansuje czysto badawcze i pionierskie dziedziny nauki i technologii, niezależnie od priorytetów tematycznych. Poza zbliżeniem tego rodzaju badań do źródeł koncepcyjnych, ten sztandarowy program 7PR jest również oznaką uznania dla wartości badań podstawowych na rzecz gospodarczego i społecznego dobrobytu. Program „Pomysły” jest wyjątkowo elastyczny w stosunku do badań wspólnotowych w tym, że projekty badań są rozpatrywane jedynie na podstawie ich doskonałości zgodnie z ocenami eksperckimi. Jest on wdrażany przez nową Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), która składa się z Rady Naukowej (planującej strategię naukową, ustalającej program prac, kontrolę jakości i  działania informacyjne) oraz agencji wdrażającej (zajmującej się administracją, wspieraniem kandydatów, kwalifikowaniem wniosków, zarządzaniem grantami oraz praktyczną organizacją). Badania mogą być przeprowadzone w każdej dziedzinie nauki lub technologii, łącznie z inżynierią, naukami społeczno-ekonomicznymi i humanistycznymi. Szczególny nacisk kładzie się na powstające i szybko rozwijające się dziedziny badań pionierskich oraz badania interdyscyplinarne. W przeciwieństwie do programu „Współpraca”, w tym przypadku nie nałożono obowiązku nawiązywania partnerstwa transgranicznego. Więcej informacji znajdziecie na www.erc.europa.eu.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz