baner - Forum

Baza ekspertów

Zostań Akredytowanym Ekspertem biura sieci Enterprise Europe Network w Toruniu.

Biuro sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozowju Regionalnego S.A. nawiąże współpracę z osobami zainteresowanymi świadczeniem na zlecenie profesjonalnych usług eksperckich na rzecz przedsiębiorstw współpracujących z biurem w obszarze prowadzonej przez nie działalności np.: audyty technologiczne, szkolenia branżowe.

Osoby zainteresowane powinny posiadać wykształcenie wyższe, min 5 lat doświadczenia zawodowego, udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu: audytów, ekspertyz, raportów, opinii oraz w prowadzeniu: warsztatów, szkoleń, seminariów. Preferowany zakres tematyczny: automatyka, mechanika, ochrona środowiska, prawodawstwo, finanse, przepisy dot. jakości i standaryzacji, negocjacje, handel wewnątrz-wspólnotowy (regulacje celne, dewizowe, rozliczenie), księgowość, podatki, transfer technologii. Nawiążemy współpracę także z ekspertami z tematyki nie wymienionej powyżej.

W ramach współpracy oferujemy umowę o dzieło / umowę zlecenie podczas realizacji zleconej usługi, włączenie do grona Akredytowanych Ekspertów biura sieci Enterprise Europe Network w Toruniu oraz możliwość współpracy przy kolejnych projektach związanych z usługami eksperckimi.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o przesłanie życiorysu oraz informacji nt. 3 ostatnich usług eksperckich (rodzaj usługi, zleceniodawca) na adres: een@tarr.org.pl w temacie wiadomości prosimy o wpisanie „Ekspert EEN”. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

witryna TPT

Informacja z dn. 28.07.2009 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz