baner - Forum

Doradztwo

Pracownicy biura Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udzielają bezpłatnych usług doradczych i informacyjnych przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres udzielanych usług jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. kwestie związane z możliwościami finansowania, umiędzynarodowienia działalności firmy oraz wprowadzaniem innowacji do przedsiębiorstw. Poniżej znajduje się katalog przykładowych usług:

Usługi doradcze

a) w zakresie finansowania przedsięwzięć firmy:

 • konsultowanie wniosków o dofinansowanie skierowanych do przedsiębiorców - (sprawdzenie pod względem formalnym),
 • konsultowanie wniosków o dofinansowanie skierowanych do klastrów, uczelni, centrów B+R (sprawdzenie pod względem formalnym),
 • przygotowanie instrukcji (krok po kroku) w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie (wyszczególnienie instytucji, niezbędnych dokumentów, opis kryteriów formalnych, merytorycznych),
 • pomoc w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o płatność oraz rozliczaniem dofinansowanego projektu.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W TEJ TEMATYCE SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

b) w zakresie umiędzynarodowienia działalności firmy:

 • przygotowanie analizy konkretnego rynku zagranicznego bądź charakterystyka konkretnej branży,
 • przygotowanie profilu firmy do zgłoszenia na targi międzynarodowe,
 • przygotowanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w targach międzynarodowych,
 • wsparcie w przygotowaniu angielskojęzycznej wersji strony internetowej,
 • przygotowanie prezentacji firmy/produktu/usługi w języku angielskim,
 • pomoc w kwestiach rozliczeń międzynarodowych (podatki, VAT),
 • pomoc w uzyskaniu przez firmę unijnego numeru NIP,
 • pomoc w ustaleniu procedur związanych z założeniem działalności w innym państwie europejskim,
 • pomoc w zakresie dostosowania (kwestie formalno-prawne) produktów firmy wprowadzanych na rynek wewnątrzeuropejski (oznaczenie CE oraz inne wymagania wynikające z dyrektyw UE),
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń związanych z wykonywaniem działalności poza obszarem Polski,
 • pomoc z zakresie rozpoczęcia świadczenia usług w innych krajach UE oraz delegowania pracowników do innych krajów UE.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W TEJ TEMATYCE SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

c) w zakresie wprowadzania innowacji w firmach:

 • przeprowadzenie usługi analitycznej PRO-INN (dokonanie oceny potencjału innowacyjnego firmy),
 • przeprowadzenie audytu technologicznego (zwiększanie efektywności funkcjonowania firmy i maksymalizacji zysków poprzez ocenę słabych i mocnych stron firmy w kwestii stosowanych i planowanych do implementacji technologii),
 • wdrażanie i komercjalizacja nowatorskich technologii,
 • rozpowszechnianie wiadomości na temat posiadanej oferty technologicznej,
 • współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie pozyskiwania nowych rozwiązań.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W TEJ TEMATYCE SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Usługi informacyjne

 • aktualne prawodawstwo UE w konkretnej dziedzinie związanej z działalnością przedsiębiorstwa,
 • zakładanie działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE,
 • swoboda świadczenia usług i delegowania pracowników,
 • dotacje z UE dla firm,
 • oznakowanie CE,
 • wszelkie inne aspekty prowadzenia działalność gospodarczej na Jednolitym Rynku Unii europejskiej,
 • ochrona własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie) na rynku krajowym, europejskim i międzynarodowym,
 • finansowanie innowacyjnych inwestycji, m.in. za pomocą funduszy i programów Unii Europejskiej, grantów krajowych, venture capital, funduszy pożyczkowych.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W TEJ TEMATYCE SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Wszystkie usługi świadczone przez nasze biuro są bezpłatne.

Informacja z dn. 23.02.2012 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz