baner - Innowacje

F.A.Q. - najczęściej zadawane pytania

1. Co Enterprise Europe Network może zrobić dla mojej firmy?

Enterprise Europe Network pomoże Twojej firmie w rozwinięciu działalności handlowej, nawiązaniu współpracy technologicznej, a także dostarczy wskazówek na temat wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć. Pracownicy biura podzielą się wiedzą na temat programów Unii Europejskiej oraz przedstawią możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Kompleksowe centrum informacyjne skierowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do osób pragnących założyć działalność gospodarczą (start-ups), chociaż z usług Enterprise Europe Network mogą korzystać również duże przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, centra technologiczne i biznesowe oraz podmioty działające na rzecz rozwoju innowacji. W ramach sieci usługi świadczy ponad 500 centrów kontaktowych znajdujących się w około czterdziestu krajach Europy.

2. Czy sieciowi partnerzy pomagają organizować spotkania z firmami w innych europejskich krajach?

Tak, pracownicy sieci regularnie organizują misje i pośredniczą w aranżowaniu spotkań firm sektora MŚP w całej Europie, a także poza nią. Aby zapewnić płynny proces współpracy handlowej i technologicznej, ośrodki Enterprise Europe Network dbają o specyficzne i indywidualne potrzeby przedsiębiorstw poprzez zaplanowanie szczegółów spotkania, a także ułatwienia w organizacji planu podróży i zarezerwowaniu zakwaterowania.

3. Czy fundusze europejskie można uzyskać przez sieć Enterprise Europe Network?

Sieć Enterprise Europe Network pomaga i doradza przedsiębiorcom szukającym dofinansowania swych przedsięwzięć z różnych programów funduszy unijnych, w szczególności tych dotyczących sektora MŚP, jednakże nie przyznaje bezpośrednio dotacji. Ośrodki mogą również pomagać przedsiębiorcom w zakresie wykorzystywania rezultatów, które pochodzą z europejskiego projektów Rozwoju Badań i Technologii (RTD).

4. Czy sieć może wspomóc firmę w reklamowaniu swoich produktów i zawieraniu transakcji handlowych?

Enterprise Europe Network wspiera przedsiębiorstwa w poszukiwaniu partnerów handlowych oraz w rozwoju handlu przygranicznego i technologicznej współpracy pomiędzy firmami i instytutami badawczymi, jednakże nie może udzielać pomocy w bezpośredniej sprzedaży ich produktów i usług.

5. Jak wyglądają regulacje związane z prawami intelektualnej własności transferu technologii?

Pracownicy sieci mogą doradzać w ogólnych kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, niemniej jednak w sprawach złożonych należy się kontaktować z ekspertami (www.ipr-helpdesk.org) lub prawnikami zajmującymi się patentami. Podobna metoda ma zastosowanie dla problemów prawnych i kontraktowych dotyczących transferu technologii.

6. Czy Enterprise Europe Network zajmuje się wszystkimi typami przedsiębiorstw i technologii?

Tak, sektor MŚP oferuje swoje usługi poprzez kompleksowe centrum doradcze, mimo, że niektóre ośrodki skupiają się na współpracy handlowej, podczas gdy inne specjalizują się w dziedzinie transferu technologii. Ośrodki funkcjonujące w ramach sieci mogą w prosty i łatwy sposób przekazać zapytanie i otrzymać odpowiedź od innych organizacji na terenie całej Europy.

7. Czy Enterprise Europe Network pomaga w nawiązywaniu współpracy handlowej i technologicznej poza krajami członkowskimi Unii Europejskiej?

Tak, sieć jest również poszerzona o ośrodki kontaktowe usytuowane poza Unią Europejską. Poza 27 krajami członkowskimi Enterprise Europe Network współpracuje z partnerami z Turcji, zachodnich Bałkanów, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i z innych krajów. Ogromna jednak część działalności sieci Enterprise Europe Network jest ukierunkowana na kraje UE.

8. Jak mogę sprawdzić, że ośrodek, do którego zwróciłem się z zapytaniem, jest członkiem sieci Enterprise Europe Network?

Listę wszystkich sieciowych biur Enterprise Europe Network można odnaleźć na stronie: ec.europa.eu/enterprise-europe-network.

9. Czy moje zapytanie zostanie potraktowane zgodnie z zasadami poufności danych?

Tak, wszystkie niejawne i zastrzeżone informacje na temat firmy i jej działalności zostaną zachowane w tajemnicy. Wyłącznie dane, które są szczególnie powiązane z Państwa pytaniem – na przykład poszukiwania partnera handlowego w innym państwie – zostaną upublicznione za Państwa zgodą.

10. Jak wygląda kwestia porozumiewania się?

Ponieważ sieć Enterprise Europe Network działa na terenie całej Europy, nie ma żadnych przeszkód w porozumiewaniu się. Lokalny ośrodek może dostarczyć podstawowej usługi lingwistycznej w zakresie tłumaczenia dokumentów i interpretacji.

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Ewa Gross