baner - Innowacje

Prawo Własności Przemysłowej

Ogólne informacje

Przedsiębiorcy wdrażają innowacyjne technologie, opracowują nowe produkty, wprowadzają nowe usługi i nowatorskie rozwiązania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz wzmocnienia strategicznej pozycji firmy. Jednak kluczem do sukcesu jest ochrona wynalazków, opracowanych wzorów użytkowych i przemysłowych. Z taką samą dbałością powinny być strzeżone znaki towarowe producenta nierozerwalnie związane z reputacją i prestiżem danej marki.

W dobie szybkiego obiegu informacji w skali globalnej problem ochrony własności intelektualnej powinien być priorytetem dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością innowacyjną oraz prowadzących prace B+R.

Korzyści wynikające z ochrony rozwiązań własnego autorstwa jest wiele. Przede wszystkim dzięki ochronie prawnej efektów własnej kreatywności można skutecznie zapobiec nielegalnym plagiatom oraz powielaniu owoców pracy twórczej. Ponadto prawa własności intelektualnej mogą stać się istotnym składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Na własność intelektualną składają się dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne. Druga natomiast to własność przemysłowa i obejmuje patenty (wynalazki), znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych. Podstawą prawną dotyczącą ochrony własności przemysłowej jest Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r.

Forma własności przemysłowejForma ochrony prawnej własności przemysłowejMaksymalny okres ochrony prawnej w Polsce
WynalazekPatent20 lat
Wzór użytkowyPrawo ochronne10 lat
Wzór przemysłowyPrawo z rejestracji25 lat (5x 5lat)
Znak towarowyPrawo ochronne10 lat
Topografia układów scalonychPrawo z rejestracji10 lat

Informacja z dn. 02.01.2012 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz