baner - Innowacje

Przetargi w krajach UE

Corocznie w Unii Europejskiej instytucje zamawiające ogłaszają zamówienia publiczne na dostawy i na roboty budowlane o wartości około 300 miliardów euro! Firmy zagraniczne na polskich zamówieniach publicznych w 2015 r. zarobiły 15,1 mld zł. Natomiast polskim firmom za granicą dało się zdobyć kontrakty o wartości 584 mln zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców przekazujemy informacje dotyczące możliwości bezpośredniego korzystania z zasobów Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – Tender Elecronic Daily (TED).

Czym jest TED i w jaki sposób można z niego korzystać?

TED (Tender Elecronic Daily) jest internetowym narzędziem służącym wyszukiwaniu europejskich zamówień publicznych. Platforma jest aktualizowana codziennie i pojawia się na niej około 1500 ogłoszeń o zamówieniach publicznych z Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje o każdym dokumencie dotyczącym zamówienia są publikowane w językach urzędowych Unii Europejskiej. Wszystkie ogłoszenia pochodzące z instytucji Unii Europejskiej publikuje się w całości w tych językach.

W TED ukazują się zaproszenia do składania ofert, w tym:

 • zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • zamówień sektorowych (w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji);
 • zamówień publicznych z instytucji UE;
 • zamówień w ramach pomocy zewnętrznej i Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje AKP);
 • zamówień PHARE, Tacis i innych z Europy Środkowej i Wschodniej;
 • zamówień w ramach projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR);
 • zamówień z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu);
 • zamówień ze Szwajcarii, objętych zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) podpisanego w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu (WTO);
 • zamówień dotyczących Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG);
 • zamówień publicznych na usługi lotnicze.

Dlaczego warto zarejestrować się w TED?

 • bezpłatny stały dostęp do całej zawartości TED włącznie z archiwum;
 • możliwość spersonalizowania profilu wyszukiwania według własnych potrzeb;
 • funkcja powiadomień pocztą elektroniczną stosownie do profili wyszukiwania;
 • dostosowane kanały RSS do witryn internetowych i czytników RSS.

Jak opublikować zamówienia publiczne?

W celu opublikowania zamówień publicznych na stronie TED, zamawiający może użyć narzędzia internetowego – eNotices, które ułatwia i przyspiesza przygotowanie i publikację ogłoszeń. e-Notice zapewnia dostęp do wszystkich do wszystkich standardowych formularzy używanych w europejskich zamówieniach publicznych Innym sposobem na opublikowanie jest korzystanie z pośrednictwa eSenders, organizacji upoważnionych do przesyłania ogłoszeń o zamówieniach bezpośrednio do Urzędu Publikacji w formacie XML.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=pl

Jak korzystać i gdzie odnaleźć oferty?

Rejestracji na platformie można dokonać na stronie TED.

Aby ułatwić Państwu wyszukiwanie jak najbardziej trafnej oferty, zostały one pogrupowane:

Według możliwości biznesowych:

Według branż (CPV):

Według miejsca dostawy:

Według nagłówka:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertami TED!

Informacja z dn. 08.03.2016 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz