baner - Forum

Pytanie do konsultanta

Zespół naszego biura odpowie na wszelkie pytania osób zainteresowanych.

Skorzystaj z poniższych danych teleadresowych lub wypełnij Formularz z zapytaniem.

Zakres usługDane kontaktowe
Informacja na temat dofinansowania z funduszy unijnych

Barbara Pasiut
barbara.pasiut@tarr.org.pl
tel. 56 699 54 82

Piotr Popielarz
piotr.popielarz@tarr.org.pl
tel. 56 699 54 83

Aktualne prawodawstwa UE w konkretnej dziedzinie, związanej z działalnością przedsiębiorstwa
Zakładanie działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE
Oznakowanie CE i strefa Euro
Ochrona własności przemysłowej na rynku krajowym, europejskim i międzynarodowym
Skargi do Komisji Europejskiej

Damian Wielewski
damian.wielewski@tarr.org.pl
tel. 56 699 54 81

Giełdy kooperacyjne i imprezy targowo-wystawiennicze

Monika Piotrowicz
monika.piotrowicz@tarr.org.pl
tel. 56 658 89 50

Promocja profilu technologicznego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem elementu innowacyjności poprzez bazę POD

Piotr Popielarz
piotr.popielarz@tarr.org.pl
tel. 56 699 54 83

Zamieszczenie oferty asortymentowo–usługowej przedsiębiorstwa w Bazie POD
Dostęp do bezpłatnych proinnowacyjnych usług z zakresu przeprowadzania badań audytowych oraz transferów technologicznych

Damian Wielewski
damian.wielewski@tarr.org.pl
tel. 56 699 54 81

Wdrażanie i komercjalizacja nowatorskich technologii
HORYZONT 2020

Lidia Chumowicz
lidia.chumowicz@tarr.org.pl
tel. 56 699 54 80