baner - Forum

Dni Energii — Edycja 2010

Europejscki Tydzień Zrównoważonej Energii 2010 24 marca 2010 roku odbyło się seminarium zatytułowanym „Innowacyjność i efektywność energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i naturalnych” organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz ośrodek Europe Direct przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Seminarium wpisane było w konwencję wydarzeń organizowanych w całej Europie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2010.

Seminarium skierowane było do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą energią odnawialną i naturalną.

Na całym świecie w wytwarzaniu i zużyciu energii elektrycznej i ciepła coraz większą rolę odgrywają jej odnawialne źródła. Zwiększenie udziału tych źródeł w prowadzeniu działalności gospodarczej wpływa na podniesienie wartości firmy na rynku, a także wspiera działania zgodne z polityką Unii Europejskiej.

Podczas seminarium podnoszone były najaktualniejsze problemy sektora energetycznego oraz przedstawione zostały nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, skierowane do polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii.

Seminarium poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski — specjalistą w badaniach, rozwoju, innowacji i wdrożeń w inżynierii maszyn przetwórstwa chemicznego, energetycznego, recyklingowego oraz rolniczego.

Informacja z dn. 03.09.2010 r.
opracowanie: Łukasz Ozimek