baner - Innowacje

Europejski Tydzień MŚP — Edycja 2009

Europejski Tydzień MŚP 2009 6 maja 2009 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zainaugurowała regionalne obchody I Europejskiego Tygodnia poświęconego MŚP konferencją pt. „Unia Europejska dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dobie kryzysu: polityka, instrumenty, możliwości”, która odbyła się w Toruńskim Parku Technologicznym. Wydarzenie objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotr Całbecki.

Europejski Tydzień MŚP ma za zadanie promować ducha przedsiębiorczości w Europie oraz informować przedsiębiorców o formach wsparcia dostępnego na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Dodatkowo przedsięwzięcie stanowiło wyjątkową okazję do:

  • uzyskania porad i wsparcia w różnych kwestiach dotyczących przedsiębiorczości,
  • uczenia się dzięki doświadczeniom innych,
  • poznania innych przedsiębiorców i znalezienia partnerów,
  • pozyskania nowych pomysłów, które można wykorzystać, aby rozwinąć i rozszerzyć działalność.

Głównym koordynatorem Tygodnia MŚP jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

W trakcie inauguracyjnej konferencji poruszone zostały zagadnienia środków na inwestycje w przedsiębiorstwach i środków na promocje przedsiębiorstw. Zostały omówione tematy wspomagania finansowego regionalnych przedsiębiorstw w oparciu o system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na zasadach non-profit. Zostały zaprezentowane przykłady przedsiębiorstw, które najlepiej wykorzystują fundusze UE oraz ogłoszone wyniki konkursu „Liderzy innowacji Pomorza i Kujaw”.

Gośćmi specjalnymi byli: przedstawiciel Komisji Europejskiej Ralph Diestelhorst oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Krzysztof Maszewski.

W pierwszym dniu obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP wzięło udział 130 osób z różnych firm i instytucji regionu kujawsko–pomorskiego.

W ramach Pierwszego Europejskiego Tygodnia MŚP w regionie kujawsko-pomorskim odbyły się następujące wydarzenia:

  • Seminarium „Zarządzanie firmą w czasie kryzysu. Instrumenty wspomagające zarządzanie finansami”,
  • Seminarium dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych: „Perspektywy rozwoju branży przetwórstwa tworzyw sztucznych”,
  • Seminarium „Doskonalenie kadr szansą na poprawę konkurencyjności firmy-skorzystaj z dofinansowania w ramach POKL”,
  • Konferencja „Unia Europejska dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dobie kryzysu: polityka, instrumenty, możliwości”,
  • I edycja konkursu dla firm sektora MŚP „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2009”.

Informacja z dn. 03.09.2010 r.
opracowanie: Łukasz Ozimek