baner - Innowacje

Europejski Tydzień MŚP — Edycja 2010

Europejski Tydzień MŚP 2010 W dniach od 18 maja do 1 czerwca 2010 r. na terenie największych miast naszego regionu odbyły się regionalne wydarzenia w ramach drugiej edycji Europejskiego Tygodnia MŚP. Przedsiębiorcy z naszego województwa mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach seminaryjnych, międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej oraz konkursie na najbardziej innowacyjną firmę Pomorza i Kujaw.

KONFERENCJA

Europejski Tydzień MŚP został zwieńczony konferencją pt. „Mistrzowie innowacji — nowatorskie metody zarządzania firmą”, która odbyła się 1 czerwca w Toruńskim Parku Technologicznym. Gościem specjalnym konferencji był były minister finansów Rzeczpospolitej Polski prof. Jerzy Osiatyński. Wydarzenie połączone zostało z galą rozdania nagród w ramach konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2010” Udział w konferencji wzięło blisko 100 reprezentujących firmy, instytucje okołobiznesowe oraz jednostki naukowo-badawcze z regionu kujawsko-pomorskiego.

SEMINARIA BRANŻOWE

W dniach 18 i 20 maja TARR S.A. zorganizowała dwa seminaria przeznaczone dla sektora wodno-kanalizacyjnego w czasie trwania targów WOD-KAN 2010 w Bydgoszczy. Pierwsze z nich dotyczyło tematu odnawialnych źródeł energii i innowacyjnych rozwiązań i trendów stosowanych w branży wod-kan. Łącznie ponad 40 osób odwiedziło salę konferencyjną na Targach i wysłuchiwało prelekcji prof. Józefa Flizikowskiego — profesora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w  Bydgoszczy.

W trzecim dniu targowym odbyło się seminarium, którego tematyka dotyczyła wymagań dyrektywy 97/23/WE (PED), a w szczególności innowacyjności w wytwarzaniu urządzeń z tworzyw sztucznych stosowanych w branży wodno-kanalizacyjnej. Specjalista Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Leszek Lewandowski przekazał wiedzę uczestnikom seminarium.

SEMINARIA BIZNESOWE

Kolejne wydarzenia seminaryjne zostały zorganizowane w Toruniu oraz Włocławku. Na pierwszym z nich w Toruniu 24 maja gościem specjalnym była Pani Dorota Walczyk wykładowca z ośmioletnim stażem na studiach MBA oraz praktyk w dziedzinie strategii marek, która w trakcie spotkania poruszyła wątki dotyczące przywódca w biznesie.

Następnego dnia przedsiębiorcy z Włocławka mieli okazję do uzyskania wiedzy na temat możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą oraz firm, które chciałyby uzyskać dotację na innowacyjny projekt.

Ostatnie seminarium zostało ponownie zorganizowane w Toruniu w dniu 27 maja, na które TARR S.A. zaprosiła przedsiębiorców pragnących uzyskać wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym w swoje firmie.

Łącznie z seminariów biznesowych skorzystało ponad 40 firm.

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA

Drugiego dnia Targów WOD-KAN, 19 maja, przeprowadzono Międzynarodową Giełdę Kooperacyjną, podczas której przedstawiciele branży dyskutowali potencjał przyszłej współpracy. W spotkaniach bilateralnych wzięło udział 27 firm (w tym 9 zagranicznych i 18 krajowych). Województwo kujawsko pomorskie reprezentowało 10 przedsiębiorstw. Łącznie zaaranżowano 36 spotkań, w tym 13 firm naszego regionu spotkało się z przedstawicielami firmy zagranicznej. Wydarzenie pozwoliło wypromować profile 34 firm operujących w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Firmy, które wyraziły chęć uczestnictwa w spotkaniach face-to-face miały za zadanie sporządzić profile działalności, wskazać na innowacyjny aspekt oferty oraz określić typ poszukiwanego partnera. Po otrzymaniu informacji potwierdzającej akces w tym wydarzeniu, pracownicy Enterprise Europe Network w Toruniu przygotowali indywidualne harmonogramy spotkań dla każdego uczestnika. Rozmowy odbywały się w hali konferencyjnej pawilonu wystawienniczego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "MYŚLĘCINEK".

CENTRUM DORADZTWA UNIJNEG0

Ponadto w trakcie trwania targów WOD-KAN 2010 Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy wsparciu organizatora przygotowała stoisko — Centrum Doradztwa Unijnego, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje o dotacjach unijnych. Centrum cieszyło się dużym zainteresowaniem firm i osób prywatnych, którzy najczęściej pytali o możliwości uzyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dotacje do projektów branżowych. Łącznie udzielono 17 kompleksowych usług doradczych.

Informacja z dn. 03.09.2010 r.
opracowanie: Łukasz Ozimek