baner - Forum

Open Days — Edycja 2009

Open Days 29 października 2009 roku odbyła się debata publiczna organizowana w ramach europejskiej inicjatywy OPEN DAYS 2009, zatytułowana „Jaka polityka pro-innowacyjna w województwie kujawsko-pomorskim?” Organizatorem wydarzenia była Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem debaty było przedstawienie opinii publicznej głównych założeń, celów i instrumentów polityki pro-innowacyjnej w regionie realizowanej i projektowanej przez samorząd województwa. Dyskusja z udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych posłużyła prezentacji różnych punktów widzenia oraz wymianie poglądów na temat tej polityki. Wydarzenie miało znaczący wkład do jej ukształtowania zgodnie z potencjałem, potrzebami i aspiracjami regionu.

W dyskusji udział wzięli:

  • prof. dr hab. Stanisław Chwirot — Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Przewodniczący Prezydium Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
  • dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. nadzw. UTP — Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy,
  • Janusz Niedźwiecki — Prezes APATOR S.A., Wiceprezes Izby Przemysłowo–Handlowej w Toruniu, Prezes Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Toruniu, Członek Rady Loży Toruńskiej BCC,
  • inż. Jan Nawrocki — Prezes POLITECH Sp. z o.o.,
  • Jerzy Górzyński — Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy, konsultant Krajowej Sieci Innowacji,
  • dr inż. Ewa Rybińska — Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Wiceprezes Izby Przemysłowo–Handlowej w Toruniu, pomysłodawczyni utworzenia Toruńskiego Parku Technologicznego w Toruniu.

Informacja z dn. 03.09.2010 r.
opracowanie: Łukasz Ozimek