O sieci Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to ogólnoeuropejska sieć ponad 600 ośrodków wspierających przedsiębiorczość na całym świecie. Misją sieci Enterprise Europe Network jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku UE. Enterprise Europe Network to ścisła współpraca ośrodków, polegająca m.in. na wymianie potrzebnych klientowi informacji oraz dostęp do wspólnie tworzonej i administrowanej Bazy ofert biznesowych  zawierającej profile firm poszukujących partnerów zagranicznych.

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 roku. Została powołana w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme), a w latach 2022-2028 finansowana będzie ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku).

Źródło: parp.gov.pl

Więcej informacji o sieci Enterprise Europe Network