O sieci Enterprise Europe Network

 

Enterprise Europe Network to ogólnoeuropejska sieć ponad 600 ośrodków wspierających przedsiębiorczość na całym świecie. Misją sieci Enterprise Europe Network jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku UE. Enterprise Europe Network to ścisła współpraca ośrodków, polegająca m.in. na wymianie potrzebnych klientowi informacji oraz dostęp do wspólnie tworzonej i administrowanej Bazy ofert biznesowych  zawierającej profile firm poszukujących partnerów zagranicznych.

 

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 roku. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 – 2013 – CIP), a w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME).

Źródło: parp.gov.pl

Więcej informacji o sieci Enterprise Europe Network