Internacjonalizacja

Enterprise Europe Network to międzynarodowa sieć organizacji wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdują się w każdym regionie Europy i posiadają przedstawicielstwa na pozostałych kontynentach. Usługi Sieci są skierowane do firm z sektora MŚP zainteresowanych:
  • nawiązaniem międzynarodowej współpracy biznesowej i technologicznej,
  • rozwojem działalności dzięki wykorzystaniu międzynarodowych, innowacyjnych technologii,
  • poszerzeniem działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej i pozostałych rynkach objętych działaniem Sieci,
  • poszerzaniem wiedzy w obszarze umiędzynarodowienia.

Kontakty w biznesie – tylko „face-to-face”

Sieć organizuje spotkania B2B (BROKERAGE EVENTS) odbywające się podczas międzynarodowych wydarzeń branżowych w Polsce i zagranicą oraz zagraniczne misje handlowe (COMPANY MISSIONS). Imprezy te organizowane są w celu przeprowadzenia bezpośrednich, wcześniej umówionych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów. Od 2020 roku spotkania B2B bardzo często przyjmują formułę online.

Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania stałych, międzynarodowych kontaktów biznesowych. Tego typu inicjatywy najczęściej towarzyszą imprezom wystawienniczym i tym się od nich różnią, że przedsiębiorca nie jest zobligowany do postawienia własnego stoiska wystawienniczego. Podczas giełdy realizowana jest seria spotkań, które odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

   


Źródło: parp.gov.pl


Kontakt do konsultantów EEN:

Karolina Gzubicka, karolina.gzubicka@tarr.org.pl, tel.: 56 699 54 81, kom. 690 036 604

Michał Gotowt, michal.gotowt@tarr.org.pl, tel.: 56 699 54 82, kom. 690 950 018