Internacjonalizacja

Enterprise Europe Network to międzynarodowa sieć organizacji wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdują się w każdym regionie Europy i posiadają przedstawicielstwa na pozostałych kontynentach.Usługi Sieci są skierowane do firm z sektora MŚP zainteresowanych:
  • nawiązaniem międzynarodowej współpracy handlowej,
  • rozwojem działalności dzięki wykorzystaniu międzynarodowych, innowacyjnych technologii,
  • poszerzeniem działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
  • poszerzaniem wiedzy w obszarze umiędzynarodowienia.

Kontakty w biznesie – tylko „face-to-face”

Sieć organizuje spotkania B2B (BROKERAGE EVENTS) odbywające się podczas międzynarodowych targów branżowych w Polsce i zagranicą oraz zagraniczne misje handlowe (COMPANY MISSIONS). Imprezy te organizowane są w celu przeprowadzenia bezpośrednich, wcześniej umówionych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów.

Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania stałych, międzynarodowych kontaktów biznesowych. Tego typu inicjatywy najczęściej towarzyszą imprezom wystawienniczym i tym się od nich różnią, że przedsiębiorca nie jest zobligowany do postawienia własnego stoiska wystawienniczego. Podczas giełdy realizowana jest seria spotkań, które odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

   

Kontakt do konsultanta EEN:

Jarosław Zieliński, jaroslaw.zielinski@tarr.org.pl, tel.: 56 699 54 80 / 693 930 621.

Źródło: parp.gov.pl