Już niedługo pierwszy Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego 🗓

from to
Aktualności

W dniach 7-13 października br., po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO współorganizuje Circular Week.

Już dziś dołącz do tej inicjatywy jako partner lub organizator wydarzenia!

W zeszłym roku w całej Polsce odbył się cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Jego częścią były warsztaty poświęcone ekonomii współdzielenia, organizowane w ramach realizowanego przez nas projektu SharOn. W tym roku Circular Week będzie mieć zasięg międzynarodowy, równocześnie w różnych miejscach Europy podjęte zostaną inicjatywy, poprzez które propagowane będą idee zrównoważonego rozwoju.

Celem Circular Week jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami.

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie przez cały Tydzień organizatorzy będą przybliżać konsumentom działania jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia. Znakomitą okazją do tego będą warsztaty dot. zrównoważonej mody, ograniczenia marnotrawienia żywienia, recyclingu.

Przedsiębiorcy z kolei dowiedzą się, jak przejść z linearnego na cyrkularny model biznesowy, jak wdrażać zrównoważone produkty/usługi. Circular Week ma umożliwić nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Zaprezentowane zostaną również rozwiązania legislacyjne, które zachęcą firmy do przestawiania swoich linearnych modeli biznesowych na cyrkularne rozwiązania.

Głównym celem Circular Week jest zaangażowanie jak największej liczby osób, firm i instytucji w promowanie i wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Każdy może zostać współorganizatorem Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a podejmowane inicjatywy mogą przybrać formę np. platformy wymiany towarów, kawiarenek naprawczych, warsztatów, happeningów, działań z zakresu ekonomii współdzielenia itp.

Wszelkie inicjatywy podejmowane będą równocześnie w całej Europie, a każdy dzień tygodnia będzie poświęcony innemu tematowi:

Poniedziałek: Energia/Odnawialne źródła energii

Wtorek: Opakowania/tworzywa sztuczne

Środa:  Brokerage meeting: Horizon 2020 for the Circular Economy & Transforming Industry

Czwartek: Rolnictwo/żywność

Piątek: MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

Kulminacyjnym wydarzeniem będzie Mazovia Circular Congress (11 października) współorganizowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kongres będzie spotkaniem polskich i międzynarodowych ekspertów oraz praktyków z obszaru gospodarki cyrkularnej.

Główne tematy: Circular Cities; przemysł 4.0; prezentacje firm posiadających technologie cyrkularne; prezentacje polskich start-up’ów

Pełen program Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz inicjatywy, które już się zgłosiły znajdziecie państwo tutaj.

Jeśli projekt, który Państwo prowadzicie, lub znana Wam inicjatywa wpisuje się w założenia Circular Week, zachęcamy współpracy i do kontaktu z  przedstawicielką Instytutu, panią Agnieszką Sznyk:

Agnieszka Sznyk

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

a.sznyk@innowo.org

Tel. 667-099-033