Pomóż Lombardii i weź udział w międzynarodowym zamówieniu na wyroby medyczne!

Samorząd Lombardii – regionu Włoch najbardziej dotkniętego epidemią wywołaną wirusem SARS-coV-19 – ogłosił akcję zakupu środków medycznych zgodnie z załączoną listą (w języku angielskim). Polscy producenci będący w stanie dostarczyć wymienione na niej materiały mogą spodziewać się płatności w przeciągu 30 dni od dostawy, jednak rząd Lombardii może wcześniej wystawić gwarancje lub weksle dla dostawców. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących akcji prosimy o kontakt z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network.

Jednocześnie polskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wykazie jest dostępna na stronie Ministerstwa TUTAJ. zgodnie z art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn.zm.), zbycie produktów umieszczonych w wykazie bez zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) przez przedsiębiorcę jest zagrożone karami określonymi w przepisach.

Możliwość zbycia produktów jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu zgody GIF na wywóz poza granicę kraju. Przedsiębiorca zgłasza GIF zamiar:

  • wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa powyżej.

Firmy zainteresowane sprzedażą artykułów medycznych do Lombardii prosimy o uprzednie uzyskanie zgody GIF.

Pliki do pobrania