Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty obrotowe
 • leasing
 • pożyczki
 • poręczenia kredytowe
 • finansowanie kapitałowe

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla wielu grup przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla rozpoczynających działalność
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
 • dla dużych

Środki mogą być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy, w tym m.in. na:

 • zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
 • działalność badawczo-innowacyjną
 • zakup środków transportu
 • finansowanie kontraktów

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na następujące korzyści:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia
 • brak lub niższy wymagany wkład własny
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • obniżenie marży
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek
 • oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów

Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Czytaj więcej…