Ostatnie dni na skorzystanie ze środków Covid dla przedsiębiorstw MŚP

Po dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla firm z terenu całej Polski w ramach projektu Akademia Menadżera MŚP można zgłaszać się jeszcze tylko do 23 grudnia 2020 poprzez formularz na stronie PARP.

Jeśli prowadzisz działalność w zakresie produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sprzętu (tele) komunikacyjnego, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, transportu lotniczego pasażerskiego, towarów, kosmicznego a także produkcji statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (C26.20.Z, C26.30.Z, C26.51Z,  C26.52.Z, C26.70.Z, H51.10.Z, H51.21.Z, H51.22.Z, PKD 30.3) wybierz wsparcie dla sektora przemysł Lotniczo – Kosmiczny

Z kolei firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej, satelitarnej (J61.1, J61.2, J61.3, J61.9) dedykowane jest wsparcie dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

W ramach projektu skorzystać można z dofinansowania do szkoleń i doradztwa, do 80%, które:

– mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19

– pozwolą podnieść kompetencje pracowników, jak i pracodawców.

  • Oferta dostępna dla przedsiębiorców z całej Polski
  • 10 mln do wykorzystania
  • Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 w ramach Projektu Akademia Menadżera
  • Nabór tylko do 23.12.2020

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków.

SEKTOR Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo: e-mail: sektor.tic@marr.pl  tel.: 785 058 177

SEKTOR Przemysł Lotniczo-Kosmiczny: e-mail: sektor.plk@marr.pl    tel.: 785 059 105

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.