SME panel: Raport z konsultacji w sprawie opóźnień w płatnościach.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zwrotną i zestawem danych z konsultacji w sprawie opóźnień w płatnościach, które odbyły się między sierpniem a listopadem 2021 r. Bardzo dziękujemy za udział w panelu.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone były w ramach „Badanie na temat budowania kultury odpowiedzialnej płatności w UE: poprawa skuteczności dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach (2011/7/UE)”. Badanie, zainicjowane przez Komisję Europejską – DG GROW, miało na celu zidentyfikowanie środków zapobiegających opóźnieniom w płatnościach i łagodzenie ich skutków.

Konsultacje miały na celu zebranie informacji na temat czterech aspektów:

  1. główne cechy przyjętych przez przedsiębiorstwa warunków płatności;
  2. doświadczenie przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych;
  3. rozpatrywanie przez przedsiębiorstwa sporów związanych z opóźnieniami w płatnościach;
  4. opinie przedsiębiorstw na temat możliwych środków zaradczych mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Link: Raport KE na temat panelu MŚP na temat opóźnień w płatnościach

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!