Śniadanie Biznesowe z EEN,  pn.: „Dyrektywa OMNIBUS”, – 27.01.2023 r., webinar

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie biznesowe on-line pn.: „Dyrektywa OMNIBUS. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców sektora MŚP.

Termin i czas szkolenia: 27 stycznia 2023 r., godz. 09.00-14.00

Miejsce szkolenia: Online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A., planowany przedział czasowy: godz. 9.00-14.30.

PROGRAM

Tematyka spotkania:

W jaki sposób wdrożyć przepisy Dyrektywy Omnibus oraz powiązanych Dyrektyw: Cyfrowej i Towarowej, w tym:

Co oznaczają kluczowe pojęcia wdrożone do polskiego prawa w wyniku implementacji w/w dyrektyw, jak należy dostosować wzorce umowne i formularze dla konsumentów

1) Jakie są nowe zasady prezentowania cen promocyjnych;

2) Jakie są nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów;

3) Co zmieni się w prawie odstąpienia od umowy i zasadach rozpatrywania reklamacji;

4) Zmiany w prawie odstąpienia od umowy;

5) Nowe zasady umów i reklamacji konsumenckich w zakresie towarów oraz usług i treści cyfrowych;

6) Umowy „opłacane” danymi osobowymi;

 7) Jak należy udostępniać i informować o opiniach konsumentów;

 8) Jak weryfikować opinie produktach i usługach i jaki jest faktyczny zakres tego obowiązku;

9) Co jest nową nieuczciwą praktyką rynkową wprowadzoną przez dyrektywę Omnibus i jakie mogą być sankcje naruszenia nowych norm;

10) Jakie nowe obowiązki będą dotyczyć biznesu e-commerce, a jakie wszystkich sprzedawców.

Prelegent:

Monika Jurkiewicz, radca prawny. Doświadczony prelegent i szkoleniowiec z zakresu min. branży e- commerce, odpowiedzialności za produkt.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: 

tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina.gzubicka@tarr.org.pl

Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.