Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej nt. azbestu

Komisja Europejska pracuje obecnie nad przygotowaniem projektu, który przyczyni się do lepszej ochrony ludzi i środowiska przed azbestem, a w dalszej kolejności przyspieszy jego całkowitą eliminację.

Projekt zakłada kontrolowanie, rejestrowanie i monitorowanie azbestu w budynkach:

  • obowiązkowe sprawdzanie budynków przez ich właścicieli, celem uzyskania certyfikatu – zgodnie z opracowanymi wcześniej przez Państwa członkowskie krajowych strategii przeprowadzania takiego procesu, które określałyby minimalne wymagania;
  • zobligowanie krajów członkowskich do: utworzenia bazy danych, uzupełnianej przez właścicieli budynków o ustandaryzowane informacje, do której dostęp byłby przyznawany konkretnym, zainteresowanym stronom (np. odpowiednim organom publicznym,  pracownikom budowlanym, użytkownikom budynków);  przeprowadzenia kampanii komunikacyjnych i rozważenia wsparcia finansowego

Planowana inicjatywa nie będzie możliwa do przeprowadzenia bez głosu przedsiębiorców, dlatego też zwracamy się z prośbą o odpowiedź na kilka krótkich pytań do: 

  1. Firm MŚP zaangażowanych w sprawdzanie/wykrywanie i usuwanie azbestu z budynków,
  2. Firm MŚP będących właścicielami budynków lub ich części.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 2 lutego 2023 r.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!