Audyty energetyczne dla MŚP

Krajowa Agencja Poszanowanie Energii KAPE S.A. prowadzi nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej i napojów, w których wykonamy audyt energetyczny z zastosowaniem nowoczesnej metodologii uwzględniającej oprócz oszczędności energii i kosztów funkcjonowania firmy także korzyści pozaenergetyczne.

Audyt wykonany zostanie w ramach realizacji unijnego projektu KNOWnNEBs. Ze wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 5 firm, które otrzymają bezpłatny audyt energetyczny.

W ramach wykonanego audytu energetycznego przedsiębiorca otrzyma:

  • indywidualny, dostosowany do działalności przedsiębiorstwa przegląd możliwości pozyskania oszczędności w firmie związanych ze zużyciem energii (finansowane przez KAPE w ramach UE),
  • analizę potencjalnych inwestycji, informację o możliwościach technicznych oraz korzyściach wynikających z przeprowadzania zidentyfikowanych inwestycji (finansowane przez KAPE w ramach UE),
  • NOWOŚĆ! – oszacowanie korzyści pozaenergetycznych z potencjalnych inwestycji, które w znaczący sposób może pomóc w podjęciu decyzji o wdrożeniu środków poprawy efektywności energetycznej (finansowane przez KAPE w ramach UE),
  • Możliwość dalszej współpracy przy pozyskiwaniu finansowania na zaproponowane w audycie inwestycje (do decyzji i na koszt przedsiębiorcy).

Zgłoszenia zawierające: nazwę, adres firmy oraz krótki opis działalności z podaniem kodu NACE lub PKD oraz wielkość przedsiębiorstwa wg. unijnej klasyfikacji (małe, średnie) należy przesyłać na adres mailowy: mmazurkiewicz@kape.gov.pl do dnia 31.01.2024 r.