Bezpłatny katalog dla firm branży zielonych technologii – dopisz się!

Zapraszamy wszystkie polskie firmy działające w branży zielonych technologii do zamieszczenia swojej wizytówki w przygotowywanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości katalogu online. Zamieszczenie wizytówki firmy w publikacji jest bezpłatne.

E-book będzie promowany wśród zagranicznych podmiotów – inwestorów, klientów, instytucji otoczenia biznesu, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych polskich firm i będzie dostępny nieodpłatnie.

Aby dopisać się do katalogu należy wypełnić w języku angielskim formularz zgłoszeniowy do 12 kwietnia 2024 roku.  

Formularz zgłoszeniowy