„Dzień Kazachstanu” w ramach Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu – 22 maja 2024r.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją handlową lub kapitałową w Azji Środkowej, do udziału w „Dniu Kazachstanu”, który odbędzie się w ramach XI edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu, dn. 22 maja 2024 roku.

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, przy ul. Gagarina 13a w Toruniu.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości będą przedstawiciele ambasad, polskich instytucji rządowych i samorządowych, biznesu, Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej, regionalnych instytucji okołobiznesowych oraz środowiska naukowego.

Ramowe punkty programu:

  • Kazachstan – historia, społeczeństwo, gospodarka, przyroda;
  • Potencjał inwestycyjny Kazachstanu ze szczególnym uwzględnieniem „środkowego korytarza”;
  • Mechanizmy wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie podmioty w Kazachstanie;
  • Doświadczenia POLPHARMY w prowadzeniu działalności gospodarczej w Kazachstanie 
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie – wyniki badania.

Szczegółowy (wstępny) PROGRAM 

Strona organizatora – XI Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu