Panel MŚP – rozporządzenie w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych (TLR) 2024

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, w szczególności firmy działające w sektorze produkcji i/lub dystrybucji tekstyliów, do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach online nt. rozporządzenia UE w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych 1007/2011

Rozporządzenie to głównie odnosi się do etykietowania i oznakowania:

  • wyrobów włókienniczych w odniesieniu do składu surowcowego oraz;
  • wyrobów włókienniczych zawierających części nietekstylne pochodzenia zwierzęcego.

Z uwagi na to, iż polityki i otoczenie gospodarcze znacznie się zmieniły od 2011 r., KE widzi dużą potrzebę przeglądu i oceny przedmiotowych przepisów prawnych.

Takie działania są niezbędne w celu aktualizacji tych przepisów i wprowadzenia specyfikacji w nowych obszarach etykietowania (np. instrukcje dotyczące pielęgnacji, pochodzenie, rozmiar) oraz fizycznego lub cyfrowego etykietowania wyrobów włókienniczych, z należytym uwzględnieniem innych obecnych inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na sektor włókienniczy.

Rozpoczęte konsultacje mają zachęcić zainteresowanych przedsiębiorców do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania obecnego rozporządzenia oraz opiniami na temat ewentualnych zmian i nowych rozwiązań.

Informacje zgromadzone za pomocą niniejszej ankiety on-line pomogą w modyfikacji przepisów, tak by uwzględniały one potrzeby MŚP.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 7 czerwca 2024 r.

(Uwaga: Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach UE – możliwość zmiany na polski w prawym górnym rogu).

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!