EUSEW: Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania – konferencja – 13 czerwca 2024, Toruń

Nie ustają dyskusje mikro, małych i średnich przedsiębiorców wokół wysokich cen energii elektrycznej. Z zamrożenia cen energii elektrycznej mogą skorzystać jedynie nieliczne przedsiębiorstwa. Jednak i to rozwiązanie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Co możesz zrobić, żeby obniżyć rachunki za prąd w Twojej firmie?

Odpowiedzi na powyższe pytania poznamy na Konferencji, która odbędzie się w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach #EUSEW2024, w terminie 13 czerwca br.

Tematyka Konferencji skupiona jest wokół rozwiązań technologicznych i źródeł ich finansowania w kierunku transformacji energetycznej MŚP. Konferencja posłuży także wprowadzeniu przedsiębiorców w zagadnienia wokół tematyki ESG, którego wymagania uderzają również w mikro, małe i średnie firmy.

Podczas spotkania przewidziano DYSKUSJĘ: Transformacja energetyczna MŚP – wybór czy konieczność?

Prelekcjom i dyskusjom towarzyszyć będzie WYSTAWA partnerów merytorycznych wydarzenia.

W Unii Europejskiej tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) będzie przebiegać pod hasłem „Zeroemisyjne rozwiązania energetyczne dla konkurencyjnej Europy”.

SZCZEGÓŁY DOT. WYDARZENIA

Termin i czas konferencji: 13 czerwca 2024 r., godz. 9.30 – 16.00.

Miejsce konferencji: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul.Włocławska 167, Toruń, sala konferencyjna, bud. A, I piętro,

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM WYDARZENIA

Szczegółowe informacje: Biuro EEN, tel. (56) 699 54 80; e-mail:  een@tarr.org.pl

Wydarzenie dofinansowano z programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.