EUSEW: Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania – konferencja – ON-LINE

UWAGA! Informujemy, iż konferencja EUSEW odbędzie się w WYŁĄCZNIE w formacie online. Każdy zarejestrowany przedsiębiorca otrzyma link do łączenia.

Nie ustają dyskusje mikro, małych i średnich przedsiębiorców wokół wysokich cen energii elektrycznej. Z zamrożenia cen energii elektrycznej mogą skorzystać jedynie nieliczne przedsiębiorstwa. Jednak i to rozwiązanie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Co możesz zrobić, żeby obniżyć rachunki za prąd w Twojej firmie?

Odpowiedzi na powyższe pytania poznamy na Konferencji, która odbędzie się ON-LINE w ramach #EUSEW2024, w terminie 13 czerwca br.

Tematyka Konferencji skupiona jest wokół rozwiązań technologicznych i źródeł ich finansowania w kierunku transformacji energetycznej MŚP. Konferencja posłuży także wprowadzeniu przedsiębiorców w zagadnienia wokół tematyki ESG, którego wymagania uderzają również w mikro, małe i średnie firmy.

Na zakończenie spotkania przewidziano sesję pytań do ekspertów spotkania.

W Unii Europejskiej tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) będzie przebiegać pod hasłem „Zeroemisyjne rozwiązania energetyczne dla konkurencyjnej Europy”.

SZCZEGÓŁY DOT. WYDARZENIA

Termin i czas konferencji: 13 czerwca 2024 r., godz. 10.00 – 14.00.

Lokalizacja konferencji: platforma Ms Teams, dostarczona przez TARR.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM WYDARZENIA

Szczegółowe informacje: Biuro EEN, tel. (56) 699 54 80; e-mail:  een@tarr.org.pl

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z. o.o.; Bank Gospodarstwa Krajowego; APATOR S.A.; SOLWENA Sp. z o.o., Stowarzyszenie „Z energią o prawie”; RBS – Responsible Business Solutions; Polenergia Fotowoltaika S.A.

PATRONI MEDIALNI:

Teraz Środowisko”; „Wysokie Napięcie”;

Wydarzenie dofinansowano z programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.