Możliwość składania ofert na Platformie Zakupowej Ministerstwa Zdrowia

Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Platformę Zakupową, służącą składaniu ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej.

Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 33/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  w § 1 ust 2 mówi, iż środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zakupione pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty na któreś z postępowań, prosimy najpierw założyć konto w sekcji Zaloguj się, a następnie wybrać odpowiednie zapytanie o oferty w sekcji Postępowania. Wymagane parametry techniczne i certyfikaty dla poszczególnych przedmiotów zapytań ofertowych są wylistowane w szczegółach zapytań ofertowych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

Bezpośredni link do Platformy Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/mz

Zachęcamy do składania ofert!