Komisja Europejska w walce z pandemią COVID-19

Negatywne skutki panującego kryzysu zauważalne są już  w niemal każdym sektorze gospodarczym i społecznym Unii Europejskiej. Komisja Europejska nieprzerwanie podejmuje działania mające na celu złagodzenie efektów pandemii i udzielenie wsparcia branżom odczuwającym je najbardziej dotkliwie.   

Jak mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, skuteczność walki z kryzysem zapewnią szczególnie solidarność krajów partnerskich i skoordynowane ogólnoeuropejskie działanie. Tylko dzięki nim do tej pory udało się podjąć szereg inicjatyw i rozpocząć prace nad kolejnymi rozwiązaniami. W każdym z nich absolutnym priorytetem jest ochrona obywateli Unii. Dlatego też Komisja Europejska wykorzystuje wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by skutecznie i szybko wspomóc kraje Unii Europejskiej w zwalczaniu pandemii koronawirusa.

Swoimi działaniami Komisja wspiera również inne organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ONZ czy Bank Światowy. Koordynuje i rekomenduje przy tym wspólne działania krajów UE w kwestiach zdrowia publicznego, transportu i mobilności, kontroli granicznych, wspólnego rynku i handlu.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem działań podjętych przez Komisję Europejską w walce z panującą pandemią. Podzielono je na pięć sekcji:

  • Zdrowie ludzi;
  • Badania naukowe;
  • Mobilność;
  • Zarządzanie kryzysowe;
  • Gospodarka;

Każdą z nich uzupełniono o dane liczbowe lub szczegółowe opisy  oraz odnośniki do stron, na których na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące pandemii oraz kroków podejmowanych by zwalczać jej skutki.

Przejdź do publikacji