Poszukiwani partnerzy do wdrożenia i testowania innowacyjnej suszarni solarnej

Firma Solhotair jest polskim producentem grzewczych kolektorów solarnych, o najwyższej, światowej efektywności i poszukuje partnera do wdrożenia oraz przetestowania technologii solarnej w suszarnictwie.

W ramach programu dofinasowanego ze środków unijnych, producent kolektorów Solhotair chciałby przetestować suszarnię solarną, w której dzięki energii słonecznej można uzyskać ciepło przemysłowe i wykorzystać je do nisko kosztowego i ekologicznego suszenia w procesach przemysłowych.

Korzyścią dla odbiorcy tej technologii byłoby zbudowanie testowego urządzenia (suszarni solarnej) dzięki któremu firma ograniczyłaby koszty związane z suszeniem np. owoców, warzyw, biomasy etc. Przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym możne otrzymać wartościowe rozwiązanie.

Warto podkreślić, że dla partnera wyjątkową korzyścią jest możliwość przetestowania najnowszych technologii stosunkowo niskim kosztem, a co z kolei może znacznie wpłynąć na ograniczenie kosztów wytwarzania w procesie produkcji a także  usprawnić procesy wytwarzania. Jest to też dobra możliwość do przetestowania umiejętności współpracy z młodą firmą technologiczną oraz zbudowanie w małej skali rozwiązania w odpowiedzi na istniejący problem lub potrzebę.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.

Prezentacja rozwiązania