KPFP: Pożyczka Płynnościowa COVID-19

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczyna udzielanie specjalnych Pożyczek Płynnościowych przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez sytuację gospodarczą spowodowaną przez pandemię COVID-19.

Pożyczka jest udzielana w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Z oferowanego wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy mające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim. Środki uzyskane w wyniku udzielenia pożyczki o charakterze obrotowo-inwestycyjnym mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem płynności finansowej.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa maksymalna wysokość pożyczki wynosi:

  • do 500 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • do 1 mln zł dla średnich przedsiębiorstw;

Pożyczkę płynnościową można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym :

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się sfinansowanie wyżej wymienionych niespłaconych wydatków począwszy od 01.03.2020r.

Więcej szczegółów dotyczących Pożyczki Płynnościowej znajdziecie na stronie, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego S.A.

Ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 dostępną w Funduszu znajdziecie tutaj.