Przedsiębiorco! Weź udział w badaniu Komisji Europejskiej dotyczącym publicznego wsparcia innowacyjności MŚP

Badanie zostało zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w celu zbadania skuteczności publicznego wsparcia wdrażania innowacji dla MŚP w Europie.

Badanie jest skierowane do przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich – MŚP) i pośredników wsparcia innowacyjności MŚP (w tym zainteresowanych instytucji, organizacji biznesowych itp.) działających w Europie, państwach EFTA i państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”. Głównym celem badania jest zebranie aktualnych informacji na temat:

  • głównych czynników utrudniających wdrażanie innowacji w MŚP, zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian technologicznych i rynkowych;
  • form wsparcia wdrażania innowacji w MŚP otrzymanego w ciągu ostatnich trzech lat;
  • poziomu zadowolenia z istniejącego wsparcia wdrażania innowacji;
  • luk w wsparciu innowacyjności i propozycji ulepszeń.

Ostatecznym celem jest poinformowanie Komisji Europejskiej, jak zwiększyć skuteczność i wydajność publicznego wsparcia wdrażania innowacji w MŚP.

Odpowiedzi na pytania powinni udzielać właściciele, dyrektorzy spółek lub pracownicy odpowiedzialni za decyzje strategiczne przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrażania innowacji.

Termin:

Weź udział w ankiecie do 31 maja 2020 roku!

Jak wziąć udział w badaniu?

Dostęp do ankiety można uzyskać pod następującym linkiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią Francescą Monaco (monaco@csilmilano.com, +39 02 84 14 60 89).

Z góry dziękujemy za cenne wsparcie i współpracę.