SME PANEL: ANKIETA dla przedsiębiorców nt. automatyzacji i cyfryzacji w odniesieniu do pracowników sektora transportu

W związku z tym iż przejście na automatyzację i cyfryzację w transporcie będzie miało bardzo duży wpływ na pracowników tego sektora, Komisja Europejska rozważa wprowadzenie pewnych środków, zasad i zaleceń, które będą towarzyszyć temu procesowi.

Chociaż tempo i zakres procesu nie są jasne (a szacunki dotyczące tego, ile miejsc pracy czy zadań stanie się zbędnych w przyszłości, znacząco się różnią), chcąc stawić czoła nowym wyzwaniom, przedsiębiorstwa będą musiały zaplanować pewne działania, tak by transformacja przebiegała w sposób płynny.

Biorąc pod uwagę, że wiele przedsiębiorstw transportowych to MŚP, niniejsza ankieta ma na celu zbadanie potrzeby opracowania wytycznych, polityk i zasad w celu wsparcia MŚP w przechodzeniu na automatyzację i cyfryzację.

Adresatami tej ankiety są MŚP prowadzące działalność w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin transportu:

  • transport lotniczy
  • transport drogowy
  • transport kolejowy
  • transport morski
  • porty
  • śródlądowe drogi wodne
  • logistyka
  • transport miejski
  • transport pasażerski
  • transport towarowy.

Ankieta aktywna pod linkiem do 15 czerwca 2020 r.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!