Poszukiwani partnerzy do testowania autonomicznego rozwiązania monitorującego zabezpieczenia zewnętrznej granicy UE!

Lider telekomunikacji mobilnej z Łotwy – LMT (https://www.lmt.lv/en/about-lmt) poszukuje partnerów do testowania swojego najnowszego produktu.
Firma jest bardzo aktywna w różnych sektorach i projektach, ponieważ ma silny zespół badawczo-rozwojowy, który opracowuje nowe produkty i usługi.

Poszukiwani są partnerzy, którzy mogliby przetestować ich najnowszy produkt – autonomiczne rozwiązanie monitorujące do zabezpieczania zewnętrznej granicy UE. Więcej informacji o projekcie znajduje tutaj: https://radio2s.eu/.

Projekt zostanie również zgłoszony w programie Horyzont 2020, SU-BES02-2018-2019-2020: Technologie zwiększające bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwa zewnętrznego. Rolą partnera byłoby przetestowanie rozwiązania i przekazanie informacji zwrotnej.

Szczególnie poszukiwane są organy celne lub służby graniczne.

Wszystkie niezbędne informacje o projekcie i jego celach znajdują się tutaj: https://prismic-io.s3.amazonaws.com/lmt-radio-signal-sense/90430250-d721-4838-a8d1-cb1768efca4d_Radio2S_One-Pager.pdf

Termin przesyłania zgłoszeń mija 28 sierpnia br.!