Cyberbezpieczeństwo w firmie: ankieta

Epidemia COVID-19 dla firm, oprócz wywołania szeregu negatywnych skutków, zwiększyła również rolę Internetu w realizacji sprzedaży, zabezpieczeniu dostaw, w promocji i komunikacji: z klientami oraz wewnątrz organizacji. Obecnie wiele spośród tych firm funkcjonuje jedynie dzięki Internetowi. Oznacza to, że kwestia bezpieczeństwa w sieci nabiera najwyższego znaczenia dla gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Z tego powodu Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (European Agency for Cybersecurity – ENISA) prowadzi obecnie badanie poziomu cyberbezpieczeństwa w europejskich małych i średnich firmach (MŚP). Celem badania jest:

  • identyfikacja wyzwań z zakresu cyberbezpieczeństwa, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
  • analiza zdolności MŚP w UE do radzenia sobie z tymi wyzwaniami podczas kryzysu wywołanego COVID-19, oraz
  • identyfikacja istotnych dobrych praktyk.

Informacje zebrane za pomocą niniejszej ankiety pozwolą (w późniejszym okresie) na sformułowanie prostych i skutecznych rekomendacji dla europejskich firm w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zebrane dane pozostaną całkowicie anonimowe i zostaną przekazane w formie zagregowanej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, na które należy poświęcić ok 5 minut: ANKIETA