„Bony na innowacje dla MŚP” – więcej czasu na złożenie wniosku

W zaktualizowanym harmonogramie konkursów realizowanych w ramach POIR przedłużono nabór w dwóch konkursach unijnych, dla których PARP jest instytucją pośredniczącą. W programie „Bony na innowacje dla MŚP” I etap usługowy firmy mogą składać wnioski w dodatkowej IX rundzie.

Dwuetapowy konkurs umożliwia sfinansowanie MŚP współpracy z jednostką naukową, która opracuje nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługę, technologię lub projekt wzorniczy, a następnie jego wdrożenie.

W I etapie (usługowym) nabór wydłużono do 30 grudnia 2020 r., pierwotnie 30 września 2020 r. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 340 tys. zł.

W II etapie (inwestycyjnym) nabór trwa niezmiennie do 30 grudnia 2020 r.